PAMÁTKY CHEBSKÝ HRAD NÁDVOŘÍ
ZPĚT NA VÝPIS visit cheb ikonka šipky

Nádvoří

Přístupné pro veřejnost (dle provozní doby) Skupinové návštěvy
Hradní nádvoří bylo vždy komunikační plochou, někdy se studnou, spojující různé části hradu. Nejinak tomu bylo i na chebském hradě. Archeologické výzkumy s řadou objevů změnily podstatně význam této plochy.

V západní části byly objeveny zbytky hradu Vohburgů, ve východní části bylo odkryto rozsáhlé pohřebiště, uprostřed dvora studna. V roce 1932 byly odkryty k západní zdi přiléhající zbytky domu s cihlovými kamny. Jedná se o tzv. Kuchlhaus, nazývaný také Gordonův dům. V tomto domě byli v roce 1634 při hostině povražděni Valdštejnovi důstojníci.

Dnes je nádvoří hradu s přilehlými prostorami vlastně velkou výstavní plochou.

(RS)
Zobrazit více

Historické texty

Šebesta 1998

V případě chebského hradu se nedá mluvit o nádvoří v pravém slova smyslu. Je to velké prostranství, které ukrývá stopy věků. Před kaplí jsou položené původní náhrobní kameny ze slovanského pohřebiště, jak byly vyzvednuty při archeologických vykopávkách. Prostředkem se od severu k jihu táhl příkop a hradební zeď předštaufského hradu, zakončená na obou koncích válcovými věžemi. Před palácem byl objeven také menší kamenný dům, interpretovaný nově jako černá kuchyň. Vedle paláce jsou základy tzv. Kuchelhausu, zbavené novodobé navážky po archeologickém výzkumu v roce 1932. Mohutný násep v západní části nádvoří hradu posloužil jako amfiteátr pro Valdštejnské hry. Takzvaná socialistická kultura jej v roce 1953 doplnila o promítací kabinu a hrad sloužil až do roku 1991 jako letní kino. Zhruba uprostřed pod odstraněným hledištěm byla znovuobjevena hradní studna, překrytá betonovou deskou. Dosahuje hloubky asi 20m a je vyznačena kamennou kašnou. Ve volných prostorách jsou rozmístěné kamenné plastiky a stavební články ze sbírky Chebského muzea.

(Šebesta 1998)
Číst dále
Copyright @2022 VisitCheb. Všechna práva vyhrazena