PAMÁTKY CHEBSKÝ HRAD OPEVNĚNÍ
ZPĚT NA VÝPIS visit cheb ikonka šipky

Opevnění

Přístupné pro veřejnost (dle provozní doby) Skupinové návštěvy
Už sama poloha chebského hradu na ostrohu s příkopem, vyhloubeným v místě vstupu, byla základním předpokladem pro jeho obranu. Z vlastního opevnění hradu Vohburgů máme jistotu jen o severojižně probíhající zdi s dvěma válcovitými věžemi při koncích této hradby. Při výkopech byly objeveny pozůstatky jejich základů.

I pozdější falc byla chráněna tvarem terénu na severní, západní a východní straně. Hrad byl později zahrnut do městských hradeb, které byly místy až trojité. Na severní straně hradu byly přistaveny dvě věže, z nichž se zachovala jen jedna. Západnější Skalní věž byla snesena v roce 1827 a materiál byl použit na stavbu Střelnice pod hradem.

Po polovině 17. století probíhající proměna Chebu v pevnost vedla k tomu, že hrad byl sevřen cihlovými hradbami. Vzhledem k tomu, že hrad měl sloužit jako citadela pro případ ovládnutí města nepřítelem, přibyly na straně k městu zesílené opevnění, kasematy a byl prohlouben a rozšířen příkop.

(RS)
Zobrazit více

Historické texty

Šebesta 1998

Kasematy

Po třicetileté válce, během níž byl Cheb střídavě dobýván a obsazován švédskými, císařskými či saskými vojsky, byla na příkaz císaře Ferdinanda III. z roku 1652 zahájena stavba barokního opevnění města včetně hradu. Mohutné stavební úpravy zásadně změnily vzhled i celkovou situaci hradu. S výjimkou paláce byl celý obvod hradu obezděn barokním cihlovým pláštěm. Na jihozápadním rohu byl vybudován šípový ravelín, jehož nároží zdobí kamenné reliéfy císařského znaku. Obranu proti městu měl hradu zajistit na jižní straně rozšířený příkop a v roce 1673 vybudované kasematy. Jsou to klenuté vojenské prostory s malými střílnami v tlustých zdech. Z poslední kobky západně od Černé věže vede z hradu ven výpadní branka. Místo střechy mají kasematy hliněný násep, který měl zachycovat a tlumit dělostřelecké granáty. Toto monstrum pohltilo až do výše prvního patra Černou věž. Pohled na fádní cihlové zdivo zvenčí zpestřuje vedle ní barokní portál vstupní brány, který nese mezi římsami již téměř neznatelný nápis: L I R I S A G H B R , což znamená: Leopold I. Romanorum Imperator Semper Augustuts, Germaniae, Hungariae, Bohemiae Rex (Leopold I. římský císař, vždy rozmnožitel říše, král německý, maďarský a český). Tento nápis byl vytesán před Leopoldovou návštěvou Chebu roku 1673 po dokončení přestavby hradu. V někdejší strážnici vedle průjezdu je dnes pokladna. V jihovýchodním bastionu, který byl poprvé zpřístupněn v roce 1986, se mohou návštěvníci seznámit s výsledky dosavadního archeologického bádání na Chebsku. Součástí expozice je zajímavý detail, objevený v jižní okenní nice, a sice barokní bezpečnostní větrání prostoru muničníhho skladu. V západních kasematech je stálá výstava chebského kamnářství.

(Šebesta 1998)
Číst dále
Copyright @2022 VisitCheb. Všechna práva vyhrazena