PAMÁTKY KOSTELY A KLÁŠTERY STARÁ SYNAGOGA
ZPĚT NA VÝPIS visit cheb ikonka šipky

Stará synagoga

Objekt již neexistuje
Má se za to, že židovská obec byla v Chebu zastoupena už před rozšířením města počátkem 13. století. Obývala blok domů s vnitřním volným prostorem, původně za opevněním tržní osady. Blok byl pak jako celek převzat do plánů „Nového města“. Ve vnitřním nádvoří byly podle pozdějších zpráv židovský hřbitov, škola, jakýsi druh radnice (Judenhof) a dokonce taneční sál.

Synagoga stála mimo blok, mezi dnešními ulicemi Jakubskou a Dominikánskou. Byla vystavěna v druhé polovině 14. století s využitím zdí starší synagogy z 13. století. Po velkém pogromu roku 1350 o synagogu židovská obec přišla, stejně jako o hřbitov před Horní branou, ale po návratu se obojí podařilo získat od Nothaftů zpět do vlastnictví, což potvrdil Karel IV listinou z roku 1364. Roku 1430 nakázal Zikmund chebským židy bez újmy na majetku vysídlit a z jejich synagogy udělat kostel. Chebští se k vysídlení neměli, protahovali ho do roku 1468, ale pak museli poslechnout. Kostel Navštívení Panny Marie byl vysvěcen ještě v témže roce.

(RS)
Zobrazit více
visit cheb 
            stará synagoga
visit cheb ikonka šipky ADRESA
50.08006590056146, 12.368803062450883

Historické texty

Boháč 1999

Návrat židovské obce do Chebu po velkém pogromu v roce 1350 vedl i k postavení nové synagogy na místě původní modlitebny z 13. století. Podobu této druhé chebské synagogy, která ležela mezi Dominikánskou a Jakubskou ulicí a mohla sloužit židům necelých sto let, známe jen díky kronikářům, kteří počátkem 19. století zachytili její poslední stopy. Na halové stavbě s pěti vysokými gotickými okny a oddělenou předsíní s ženskou tribunou byla pozoruhodná síťová hvězdová klenba nesena jedním centrálním sloupem s datem dokončení stavby v roce 1375. Po dalším vyhnání židů z města v roce 1468 byla synagoga přestavěna a přeměněna v katolický kostel Navštívení Panny Marie. Tato stavba, renovovaná v roce 1698, se stala počátkem 19. století ruinou a byla v roce 1854 odstraněna.

1346–1375 stavba synagogy vedle dominikánského kostela
1465-opětovné vyhnání židů z města
1468-přestavba na katolický kostel Navštívení Panny Marie

(Boháč 1999,76-78)
Číst dále
Copyright @2022 VisitCheb. Všechna práva vyhrazena