Über das Projekt

Základní informace

Základní informace

Projekt Visit Cheb navazuje na interaktivní Encyklopedii města Chebu, která byla poprvé představena v roce 2013.

Cílem tohoto projektu je nabídnout veřejnosti zcela nový portál, který je po obsahové stránce částečně modernizací předchozí interaktivní encyklopedie a zároveň představuje kompletně novou platformu s odlišným konceptem. Ten klade větší důraz na intuitivní vyhledávání historických památek a zobrazení jejich profilů...

Zobrazit více

Autoři a spolupracovníci

Projekt Visit Cheb

Vedoucí projektu
PhDr. Marcela Brabačová
Město Cheb - Turistické infocentrum

Výroba webové aplikace, autor a tvůrce obsahu (fotografie 2021-2022, virtuální prohlídky), řízení projektu
Petr Šneberk
Rexlift Media
...

Zobrazit více

Autoři a spolupracovníci

Prameny a literatura

Prameny a literatura

Digitální reprodukce archiválií použité v Interaktivní encyklopedii města Chebu jsou reprodukcemi archiválií uložených ve Státním okresním archivu Cheb a Krajském muzeu Cheb, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje a jako takové podléhají pravidlům zpřístupňování archiválií, stanoveným v §34 a následujícím zákonu č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších...

Zobrazit více

Kontakt

mestsky-urad-cheb
Městský úřad Cheb
location nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 20 Cheb 1
location +420 354 440 111
location podatelna@cheb.cz
location www.cheb.cz
mestsky-urad-cheb
Muzeum Cheb
location Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
350 11 Cheb
location +420 739 322 499
location sekretariat@muzeumcheb.cz
location www.muzeumcheb.cz
mestsky-urad-cheb
Státní okresní archiv Cheb
location Františkánské nám. 14
350 11 Cheb
location +420 354 422 556
location soka-ch@soaplzen.cz
location www.soaplzen.cz
mestsky-urad-cheb
Turistické infocentrum
location Jateční 476/2
350 02 Cheb 2
location +420 354 440 302
location infocentrum@cheb.cz
location tic.cheb.cz

Projekt Visit Cheb navazuje na interaktivní Encyklopedii města Chebu, která byla poprvé představena v roce 2013.

Cílem tohoto projektu je nabídnout veřejnosti zcela nový portál, který je po obsahové stránce částečně modernizací předchozí interaktivní encyklopedie a zároveň představuje kompletně novou platformu s odlišným konceptem. Ten klade větší důraz na intuitivní vyhledávání historických památek a zobrazení jejich profilů s interaktivním obsahem v podobě virtuálních prohlídek (u vybraných cílů), přehledně strukturovanými informacemi, galeriemi a dalšími funkcemi.

Vedle encyklopedické části web obsahuje také propojeného virtuálního průvodce městem, který umožňuje procházet jeho klíčové části a navštěvovat tak jednotlivé památky.

Vyhledávací systém zahrnuje mimo jiné funkci rozpoznání polohy uživatele, díky čemuž je možné zobrazit si cíle, které jsou na dosah, a to s dalšími možnostmi filtrování dle jednotlivých kategorií.

Vedle památek lze také objevovat významné osobnosti spjaté s historií města, tématické prohlídkové trasy a speciální sekce zaměřené na specifický obsah (atlas historických krovů, archeologický výzkum).

Cílovou skupinou projektu jsou nejen turisté, kteří si mohou doplnit znalosti z historie města a užívat jej jako průvodce při skutečné návštěvě, ale také odborná veřejnost, studenti a samozřejmě obyvatelé města Chebu.

Web je přístupný ve 3 jazykových verzích (čeština, němčina a angličtina) a je kompatibilní se všemi moderními platformami (chytré telefony, tablety, desktop zařízení).

Visit Cheb je koncipován především jako komplexní nástroj se záměrem zvěčnit historii města Chebu a moderním způsobem uživatele touto bohatou a unikátní historií provést.

Projekt Visit Cheb

Vedoucí projektu
PhDr. Marcela Brabačová
Město Cheb - Turistické infocentrum

Výroba webové aplikace, autor a tvůrce obsahu (fotografie 2021-2022, virtuální prohlídky), řízení projektu
Petr Šneberk
Rexlift Media

Návrh rozhraní webové aplikace, spolutvůrce obsahu
Michael Hakr
Rexlift Media

Odborná konzultace vývoje a celkového konceptu projektu
Ing. Jana Krejsová
PhDr. Marcela Brabačová
PhDr. Miloš Říha
Mgr. Michal Panáček
Tomáš Novotný


Zvláštní poděkování za umožnění realizace a konzultaci vývoje
Mgr. Antonín Jalovec
Starosta města Chebu (2018-2022)

Původní projekt (Interaktivní encyklopedie města Chebu)

Vedoucí projektu
PhDr. Marcela Brabačová
Město Cheb - Turistické infocentrum

Výroba webové aplikace, řízení projektu
Petr Lněnička a kolektiv 2 M STUDIO
2 M STUDIO, s. r. o.

Databáze, výběr a úprava textů, výběr dokumentace, úvodní texty (bh)
PhDr. Jaromír Boháč
Společnost Aloise Johna

Korektury textů a překladů
Dr. Elisabeth Fendl

Redakce, korektury překladů
Dr. Ulrike Zischka

Výběr dokumentace, úvodní texty (RS)
MUDr. Roman Salamanczuk

Osudy a tváře Chebu, výběr a úprava textů
PhDr. Marcela Brabačová
Město Cheb - Turistické infocentrum

Obsah: Domy na pěší zóně
Mgr. Zdeněk Černý
Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Obsah: Domy na pěší zóně
Mgr. Karel Halla
Mgr. Hana Knetlová
Státní okresní archiv Cheb

Fotografie/Videa (2013)
Tomáš Lněnička, Petr Lněnička
Vertical Images
Digitální reprodukce archiválií použité v Interaktivní encyklopedii města Chebu jsou reprodukcemi archiválií uložených ve Státním okresním archivu Cheb a Krajském muzeu Cheb, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje a jako takové podléhají pravidlům zpřístupňování archiválií, stanoveným v §34 a následujícím zákonu č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Archiválie, jejich repliky nebo kopie z nich mohou poskytnout výlučně výše uvedené organizace, kterým byly svěřeny do péče.

Archivní prameny

Periodika
 • Egerer Jahrbuch: Kalender für das Egerland. Eger: J. Kobrtsch & Gschihay, 1893, 23.
 • Egerer Jahrbuch: Kalender für das Egerland. Eger: J. Kobrtsch & Gschihay, 1910, 40.
 • Egerer Jahrbuch: Kalender für das Egerland. Eger: J. Kobrtsch & Gschihay, 1911, 41.
 • Egerer Jahrbuch: Kalender für das Egerland. Eger: J. Kobrtsch & Gschihay, 1912, 42.
 • Egerer Jahrbuch: Kalender für das Egerland. Eger: J. Kobrtsch & Gschihay, 1913, 43.
 • Egerer Jahrbuch: Kalender für das Egerland. Eger: J. Kobrtsch & Gschihay, 1914, 44.
 • Egerer Jahrbuch: Kalender für das Egerland. Eger: J. Kobrtsch & Gschihay, 1924, 54.
 • Kalender für das Egerland. Eger: Wenk & Thoma, 1912, 2.
Tištěné prameny a literatura
 • BERAN, Petr a VÍT, Jaroslav. Historie a současnost podnikání na Chebsku a Ašsku. 1. vyd. Žehušice: Městské knihy, 2006, 143 s. ISBN 80-86699-38-2.
 • BOHÁČ, Jaromír. Cheb – Město: Historicko-turistický průvodce č. 11. = Cheb/Eger – Stadt. Historisch-touristischer Führer Nr. 11. Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 1999, 240 s. ISBN 80-86125-08-4.
 • BOHÁČ, Jaromír. Chebský hrad. Cheb: Chebské muzeum, 1978, 12 s.
 • ČERNÝ, Zbyněk, HALLA, Karel a KNETLOVÁ, Hana. Que procedit: Historie pěší zóny v Chebu = Geschichte der Fussgängerzone in Eger. 1. vyd. Cheb: Město Cheb ve spolupráci se Státním okresním archivem v Chebu, 2010, 172 s. ISBN 978-80-254-8576-7.
 • ČERNÝ, Zbyněk. Cheb v době secese (1898-1914): 31. leden - 7. květen 2006, Krajské muzeum Cheb = Eger in der Zeit der Sezession (1898-1914): 31. Januar bis 7. Mai 2006, Regionalmuseum Eger. 1. vyd. Cheb: Krajské muzeum, 2006, 135 s. ISBN 80-85018-54-3.
 • ČERNÝ, Zbyněk. Valdštejnská tradice v městě Chebu. In: ČERNÝ, Zbyněk, DOSTÁL, Tomáš a KOUDELKOVÁ, Alena. Vzestup a pád "proradné šelmy": Albrecht z Valdštejna a Cheb = Der Aufstieg und Fall der "perfiden Bestie": Albrecht von Wallenstein und Eger. 1. vyd. Cheb: Krajské muzeum Karlovarského kraje, 2007, s. 42-67. ISBN 978-80-85018-61-5.
 • ČERNÝ, Zbyněk. Vila Ferdinanda Herglotze – Kamenná vila. In: ZEMAN, Lubomír et al. Slavné vily Karlovarského kraje. 1. vyd. v jazyce českém. Praha: Foibos, 2010, s. 50-53. Slavné vily. ISBN 978-80-87073-19-3.
 • Die Goethe-Grünertafel in Eger. Unser Egerland: Blätter für Egerländer Volkskunde. Zeitschrift des Vereines für Egerländer Volkskunde. Eger: Alois John, 1899, 3. Jg. (Nr. 6), s. 61-63.
 • Eger – Ehemals eine freie Reichsstadt: Katalog zur Ausstellung. Amberg: Egerer Landtag, 1994, 283 s. Cheb – Dějiny do roku 1945: Katalog výstavy. Překlad Jaromír Boháč. Amberg: Egerer Landtag, 1994, 147 s.
 • Eger in Wort und Bild: Zur Erinnerung an das 6. Deutsche Bundesturnfest am 9., 10. und 11. Erntings 2026 (1913). Eger: Verlag des Turnvereines Eger, 1913, 46 s.
 • Eger-Franzensbad. Berlin-Friedenau: Deutscher Kommunal-Verlag, 1931, 258 s.
 • GRUEBER, Bernhard. Die Kaiserburg zu Eger und die an dieses Bauwerk sich anschliessenden Denkmale. Prag: J. G. Calve'sche k. k. Universitäts-Buchhandlung, 1864, 67 s. Beiträge zur Geschichte Böhmens. Abteilung 3., Orts-Geschichten; Band 2.
 • CHMELÍKOVÁ, Jitka. Osudy chebských Židů: Chebští Židé od 2. poloviny 19. století do současnosti. 1. vyd. Cheb: Chebské muzeum, 2000, 148 s. ISBN 80-85018-23-3.
© Copyright 2024 VisitCheb. Alle Rechte vorbehalten