Historické události Chebu v časové ose
visit cheb časová osa
11. STOLETÍ
1061
První písemná zmínka o Chebu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
12. STOLETÍ
1135
Chebsko se stává správním celkem
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1140
První zmínka o Chebské farnosti
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1146
Cheb přechází po smrti Diepolda III. do rukou Štaufů
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1147
Chebsko získává císař Friedrich Barbarossa
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1149
Cheb je nazýván opevněným tržištěm
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1179
Zahájena stavba císařského hradu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
13. STOLETÍ
1203
Cheb poprvé nazýván městem
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1213
První zmínka o hradní kapli
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1220
Stavba městského kostela sv. Mikuláše
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1241
První známá městská pečeť
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1256
Postavena první klášterní budova minoritů
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1258
V Chebu se usazuje řád německých rytířů
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1264
První zmínka o řádu klarisek v Chebu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1266
Správy Chebu se ujímá Přemysl Otakar II.
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1270
Velký požár ničí staré město
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1271
Přemysl Otakar II. svěřuje městský špitál řádu křížovníků
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1277
Cheb jmenován poprvé jako říšské město
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1279
Rudolf Habsburský potvrzuje Chebu veškerá práva a výsady
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1285
Vysvěcení nového kostela minoritů
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1289
V Chebu jedná král Václav II. s Rudolfem Habsburským
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1291
Cheb se dává pod ochranu krále Václava II.
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1296
Václav II. dává svolení ke stavbě dominikánského kláštera
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
14. STOLETÍ
1304
Vlády nad Chebskem se ujímá Albrecht Habsburský
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1310
Vzniká nejstarší chebská soudní kniha
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1315
Král Ludvík Bavor oznamuje Chebu zástavu českému králi
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1318
Jan Lucemburský a Ludvík Bavor jednají na Chebském hradě
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1322
Připojení Chebska k zemím Koruny české
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1330
Zlatá bula císaře Ludvíka osvobozuje Cheb od cla v celé říši
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1349
Karel IV. uděluje Chebu právo razit vlastní mince
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1350
První velký židovský pogrom v Chebu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1352
Sepsán městský zákoník
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1355
Zlatá bula císaře Karla IV. osvobozuje Cheb od cla v celé říši
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1375
Dokončena stavba nové synagogy
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1376
Václav IV. potvrzuje Chebu všechny výsady a svobody
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1389
Král Václav IV. sjednává na říšském sněmu v Chebu zemský mír
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1390
Jsou založeny městské daňové knihy
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
15. STOLETÍ
1414
Dokončena stavba nového kostela sv. Bartoloměje
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1430
Cheb je obléhán husitským vojskem
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1432
Mezi kališníky a koncilem dojednán Soudce smluvený v Chebu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1437
Zlatá bula císaře Zikmunda potvrzuje Chebu všechny výsady
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1440
Vysvěcen nový kostel sv. Jodoka za Lodní bránou
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1458
Jiří z Poděbrad potvrzuje Chebu všechny výsady a svobody
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1459
Jiří z Poděbrad dojednává v Chebu uznání své vlády
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1461
Jiří z Poděbrad svolává do Chebu říšský sněm
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1467
Jiří z Poděbrad pobývá jako poslední z panovníků na Chebském hradě
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1469
Pro věrnost králi Jiřímu z Poděbrad prodloužen interdikt nad městem
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1470
Ve Špalíčku zřízena první tiskárna v Chebu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1471
První dochované vyobrazení náměstí se Špalíčkem
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1472
Velký požár v okolí Jánského náměstí ničí 111 domů
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1475
Dokončena gotická přestavba kostela sv. Mikuláše
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1489
Johanes Widmann z Chebu jako první na světě použil znaménka + a -
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1495
Císař Maximilián potvrzuje Chebu všechny výsady a svobody
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
16. STOLETÍ
1525
Vzpoura chebských měšťanů vede k sesazení dvou purkmistrů
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1528
Kašna na náměstí dostává první dřevěnou sochu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1531
Zmíněna nejstarší hospoda U červeného koníčka
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1540
Město provozuje v obci Stein první papírnu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1542
Humanista Caspar Bruschius popisuje Cheb jako půvabné renesanční město
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1547
Příjezd císaře Karla V. a krále Ferdinanda během šmalkaldské války
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1552
Vybudována nová městská zbrojnice
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1560
Písař Pankraz Engelhart dokončuje nejstarší městskou kroniku
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1563
Chebský lékař Georg Zechendorff vydává učebnici chirurgie
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1564
V Chebu se koná první evangelická mše
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1570
Tiskárna Hanse Burgera začíná s vydáváním odborné literatury
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1589
V Chebu je tvrdě potrestána vzpoura cizoložníků
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
17. STOLETÍ
1604
V Chebu je zaveden nový gregoriánský kalendář
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1608
Město získává patronát nad chebskou farností
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1619
V Chebu je přivítán českými stavy zimní král Friedrich Falcký
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1625
První příjezd Albrechta z Valdštejna do Chebu spojený s verbováním vojska
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1627
Zahájení rekatolizace a vydání milostivého dekretu pro Cheb
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1631
Cheb obsazuje saské vojsko a do města se vracejí protestanti
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1632
Cheb opět dobyt vojskem Albrechta z Valdštejna
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1634
Zavraždění Albrechta z Valdštejna v Chebu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1644
Umělecký řezbář Adam Eck otevírá dílnu na výrobu chebských intarzií
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1645
Velký požár ničí ve městě 82 domů
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1647
Obléhání a dobytí Chebu švédským vojskem
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1649
Odchod švédských vojsk z Chebu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1652
Císař Ferdinand III. přikazuje Chebu dokončit rekatolizaci
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1655
Schválen plán na vybudování chebské pevnosti
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1662
Dokončena barokní fasáda Gablerova domu na náměstí
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1665
U kostela sv. Jodoka postaven nový chudobinec
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1669
Umírá Hans Georg Fischer, druhý nejvýznamnější výrobce chebských intarzií
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1674
Položen základní kámen k výstavbě nového dominikánského kostela
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1687
V Chebu se narodil významný barokní stavitel Balthasar Neumann
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1693
Johann Michael Widtmann jmenován prvním chebským poštmistrem
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1694
Ostatky sv. Vincence uloženy v kostele sv. Mikuláše
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
18. STOLETÍ
1703
Vycházejí první tištěné noviny Egerer Ordinari Zeitung
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1705
Dokončena stavba jesuitského konventu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1712
Vysvěcení nového kostela sv. Kláry postaveného podle plánu Ch. Dientzenhofera
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1715
Vydání první samostatné mapy Chebska podle kartografického měření
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1720
Dokončena stavba nového kláštera dominikánů
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1721
Poslední zasedání chebského zemského sněmu přijímá Pragmatickou sankci
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1723
Cheb má 6483 obyvatel
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1728
Dokončena stavba nové radnice podle plánu G. Alliprandiho
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1740
Dokončena výstavba chebské pevnosti
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1742
Francouzské vojsko obléhá a dobývá Cheb, kostel sv. Mikuláše poškozen požárem
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1747
Stavitel Balthasar Neumann dokončuje plán na obnovu věží kostela sv. Mikuláše
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1782
Zrušení kláštera klarisek
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1787
Cheb přičleněn k pražskému arcibiskupství
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1793
Velký požár ničí 99 domů v okolí hradu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
19. STOLETÍ
1800
Cheb je opevněným pevnostním městem se stálou vojenskou posádkou
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1808
V Chebu je úředně vyhlášen patent o zboření chebské pevnosti
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1809
Velký požár ničí severní část starého města
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1810
Nová jižní věž kostela sv. Mikuláše osazena neogotickou helmicí
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1817
Postaven nový most přes Ohři
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1826
Zpřístupněno Poohří po stavbě lávky u Kachního kamene
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1828
Stavba hostince Myslivna vytváří ze Siechenhausenu oblíbené výletní místo
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1829
Postavena nová střelnice pod hradem
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1830
Vysvěcení nové budovy gymnázia
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1836
Zahájena stavba kasáren
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1839
Dokončena stavba městské nemocnice na náměstí B. Neumanna
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1845
Královské město Cheb má 10 459 obyvatel a 802 domů
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1850
Cheb se stává sídlem okresního hejtmanství
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1857
Postavena budova okresního finančního ředitelství
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1862
Zpracován projekt nové ulice k plánovanému nádraží
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1863
Zahájena stavba 378 metrů dlouhého železničního viaduktu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1864
Na Lodním předměstí je vybudována plynárna
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1865
Otevřením nádraží je Cheb napojen na bavorské a saské dráhy
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1865
Postavena evangelická škola s farou
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1866
Demolice Mlýnské brány pod hradem
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1869
Položení základního kamene ke stavbě evangelického kostela
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1871
Demolice Horní brány v Březinově ulici
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1872
Dokončena stavba městského akciového pivovaru
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1873
Je založeno jedno z prvních městských muzeí v Čechách
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1874
Otevřena nová divadelní budova
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1875
Postavena nová centrální školní budova Rudolfinum
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1880
Postavena budova pojišťovacího spolku Sv. Florian
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1881
Stavba nové železné lávky pod hradem u Písečné brány
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1883
Požár hotelu U zlatého slunce na náměstí
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1885
Stavba nové budovy spořitelny
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1886
Předání první budovy nových městských kasáren
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1887
Odhalení pomníku císaře Josefa II. na náměstí
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1891
Založení továrny na výrobu jízdních kol Premier
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1892
Otevření nové školy u Horní brány
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1893
Vysvěcení nové synagogy
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1896
Stavba nových městských jatek
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1898
Stavba první pěvecké a výstavní haly v Poohří
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1899
Stavba nového železného mostu přes Ohři
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
20. STOLETÍ
1900
Český genius Jára Cimrman byl při návštěvě Chebu na pivě ve Špalíčku
Novostavba eskomptní banky na třídě Svobody
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1901
Otevření vyhlídky v Poohří
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1902
Stavba školy v Karlově ulici
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1904
Stavba sirotčince
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1905
Dokončení nových budov soudu a vězení
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1907
Stavba nové budovy rakousko-uherské banky
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1909
Otevření školy v Komenského sadech
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1910
Stavba městské elektrárny, otevření nové městské nemocnice
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1911
Otevření nové městské knihovny, založení továrny Eska
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1912
Odhalení nového pomníku padlých v městském parku
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1913
Odhalení pomníku turnerů na Špitálském vrchu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1914
Dokončení stavby nových kasáren před Mostní bránou
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1916
U Chebu je vybudován zajatecký tábor pro 10 000 válečných zajatců
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1917
V Chebu vzniká první vojenské letiště v českých zemích
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1918
Chebané vyhlašují 27.10. jako součást Deutschböhmen samostatnost Chebska
České vojsko obsazuje 16.12. Cheb po dohodě s představiteli města
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1922
Národní den v Chebu se stává demonstrací za zvláštní postavení Chebska
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1925
Stavba nové české školy
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1927
Zahájen provoz spolkového domu „Svoboda“
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1931
Postavena nová pěvecká a výstavní hala v Poohří
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1933
Založení Sudetoněmecké vlastenecké fronty v Chebu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1934
První obnovené poválečné Valdštejnské hry
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1935
Sudetoněmecká strana se stává nejsilnější politickou stranou v pohraničí
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1938
Po podpisu Mnichovské dohody obsazují oddíly Freikorpsu 1.10. Cheb
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1939
Cheb se stává součástí říšskoněmecké župy Sudety
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1944
Počátek prvních větších bombardování města
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1945
Americká armáda osvobozuje 26.4. Cheb
Ustavení první české správy města
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1946
Dokončeno nucené vysídlení německých obyvatel města
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1947
V městském parku je odhalen pomník americké armádě
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1948
Komunisté v čele akčních výborů rázně přebírají moc
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1951
Odstraněn pomník amerických vojáků v městském parku
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1956
Zahájena rekonstrukce historického jádra města
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1958
Založen Mládežnický dechový orchestr
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1960
Zahájena výstavba sídliště Spáleniště
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1961
Startuje stálá česká divadelní scéna
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1962
Dokončena výstavba nového nádraží
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1965
Zahájena výstavba sídliště Hradčany
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1968
Sovětská armáda obsazuje Cheb
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1969
Chebští komunisté zahajují takzvanou normalizaci
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1970
Vzniká tradice festivalu FIJO
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1971
Zahájena výstavba sídliště Skalka
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1979
Cheb se stává prvoligovým fotbalovým městem
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1981
Centrum Chebu prohlášeno městskou památkovou rezervací
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1985
Zemětřesení poškozuje desítky budov
Zahájena výstavba sídliště Zlatý vrch
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1989
Naplněné náměstí žádá svobodné volby a konec totality
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1990
Zvoleno 1. demokratické zastupitelstvo po roce 1948
Založena ekonomická fakulta
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1991
Založena sdružení Euregio Egrensis - pro Čechy, Bavorsko a Vogtlandsko
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1992
Vzniká Spolek na obnovu poutního místa Maria Loreto v Hrozňatově
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1993
Zahájena stavba silničního obchvatu města
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1994
Otevřeny nová budova gymnázia a škola na Zlatém vrchu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1995
Pivovar přestává po 123 letech vařit pivo
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1997
Kotelny přecházejí na ekologický způsob vytápění
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1998
Rok po požáru se opět otevírá divadlo
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
21. STOLETÍ
2001
Obnovení Valdštejnských slavností
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
2002
Zahájena výstavba Průmyslového parku
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
2004
Otevřen nový zimní stadion
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
2005
Bismarckova rozhledna se znovu otevírá veřejnosti
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
2006
Krajinnou výstavou vrcholí revitalizace území při pravé straně Ohře
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
2007
Na místě bývalých kasáren vyrůstá obchodní centrum
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
2008
Dokončena obnova věží kostela sv. Mikuláše
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
2009
Zahájena rekonstrukce pěší zóny
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
2010
Dokončení úprav válečných hrobů na městském hřbitově
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
2011
Uplynulo 950 let od první písemné zmínky o Chebu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
Historické události Chebu v časové ose
visit cheb časová osa
11. STOLETÍ
1061
První písemná zmínka o Chebu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
12. STOLETÍ
1135
Chebsko se stává správním celkem
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1140
První zmínka o Chebské farnosti
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1146
Cheb přechází po smrti Diepolda III. do rukou Štaufů
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1147
Chebsko získává císař Friedrich Barbarossa
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1149
Cheb je nazýván opevněným tržištěm
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1179
Zahájena stavba císařského hradu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
13. STOLETÍ
1203
Cheb poprvé nazýván městem
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1213
První zmínka o hradní kapli
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1220
Stavba městského kostela sv. Mikuláše
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1241
První známá městská pečeť
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1256
Postavena první klášterní budova minoritů
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1258
V Chebu se usazuje řád německých rytířů
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1264
První zmínka o řádu klarisek v Chebu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1266
Správy Chebu se ujímá Přemysl Otakar II.
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1270
Velký požár ničí staré město
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1271
Přemysl Otakar II. svěřuje městský špitál řádu křížovníků
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1277
Cheb jmenován poprvé jako říšské město
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1279
Rudolf Habsburský potvrzuje Chebu veškerá práva a výsady
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1285
Vysvěcení nového kostela minoritů
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1289
V Chebu jedná král Václav II. s Rudolfem Habsburským
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1291
Cheb se dává pod ochranu krále Václava II.
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1296
Václav II. dává svolení ke stavbě dominikánského kláštera
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
14. STOLETÍ
1304
Vlády nad Chebskem se ujímá Albrecht Habsburský
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1310
Vzniká nejstarší chebská soudní kniha
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1315
Král Ludvík Bavor oznamuje Chebu zástavu českému králi
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1318
Jan Lucemburský a Ludvík Bavor jednají na Chebském hradě
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1322
Připojení Chebska k zemím Koruny české
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1330
Zlatá bula císaře Ludvíka osvobozuje Cheb od cla v celé říši
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1349
Karel IV. uděluje Chebu právo razit vlastní mince
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1350
První velký židovský pogrom v Chebu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1352
Sepsán městský zákoník
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1355
Zlatá bula císaře Karla IV. osvobozuje Cheb od cla v celé říši
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1375
Dokončena stavba nové synagogy
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1376
Václav IV. potvrzuje Chebu všechny výsady a svobody
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1389
Král Václav IV. sjednává na říšském sněmu v Chebu zemský mír
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1390
Jsou založeny městské daňové knihy
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
15. STOLETÍ
1414
Dokončena stavba nového kostela sv. Bartoloměje
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1430
Cheb je obléhán husitským vojskem
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1432
Mezi kališníky a koncilem dojednán Soudce smluvený v Chebu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1437
Zlatá bula císaře Zikmunda potvrzuje Chebu všechny výsady
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1440
Vysvěcen nový kostel sv. Jodoka za Lodní bránou
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1458
Jiří z Poděbrad potvrzuje Chebu všechny výsady a svobody
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1459
Jiří z Poděbrad dojednává v Chebu uznání své vlády
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1461
Jiří z Poděbrad svolává do Chebu říšský sněm
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1467
Jiří z Poděbrad pobývá jako poslední z panovníků na Chebském hradě
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1469
Pro věrnost králi Jiřímu z Poděbrad prodloužen interdikt nad městem
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1470
Ve Špalíčku zřízena první tiskárna v Chebu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1471
První dochované vyobrazení náměstí se Špalíčkem
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1472
Velký požár v okolí Jánského náměstí ničí 111 domů
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1475
Dokončena gotická přestavba kostela sv. Mikuláše
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1489
Johanes Widmann z Chebu jako první na světě použil znaménka + a -
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1495
Císař Maximilián potvrzuje Chebu všechny výsady a svobody
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
16. STOLETÍ
1525
Vzpoura chebských měšťanů vede k sesazení dvou purkmistrů
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1528
Kašna na náměstí dostává první dřevěnou sochu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1531
Zmíněna nejstarší hospoda U červeného koníčka
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1540
Město provozuje v obci Stein první papírnu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1542
Humanista Caspar Bruschius popisuje Cheb jako půvabné renesanční město
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1547
Příjezd císaře Karla V. a krále Ferdinanda během šmalkaldské války
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1552
Vybudována nová městská zbrojnice
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1560
Písař Pankraz Engelhart dokončuje nejstarší městskou kroniku
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1563
Chebský lékař Georg Zechendorff vydává učebnici chirurgie
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1564
V Chebu se koná první evangelická mše
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1570
Tiskárna Hanse Burgera začíná s vydáváním odborné literatury
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1589
V Chebu je tvrdě potrestána vzpoura cizoložníků
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
17. STOLETÍ
1604
V Chebu je zaveden nový gregoriánský kalendář
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1608
Město získává patronát nad chebskou farností
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1619
V Chebu je přivítán českými stavy zimní král Friedrich Falcký
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1625
První příjezd Albrechta z Valdštejna do Chebu spojený s verbováním vojska
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1627
Zahájení rekatolizace a vydání milostivého dekretu pro Cheb
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1631
Cheb obsazuje saské vojsko a do města se vracejí protestanti
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1632
Cheb opět dobyt vojskem Albrechta z Valdštejna
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1634
Zavraždění Albrechta z Valdštejna v Chebu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1644
Umělecký řezbář Adam Eck otevírá dílnu na výrobu chebských intarzií
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1645
Velký požár ničí ve městě 82 domů
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1647
Obléhání a dobytí Chebu švédským vojskem
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1649
Odchod švédských vojsk z Chebu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1652
Císař Ferdinand III. přikazuje Chebu dokončit rekatolizaci
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1655
Schválen plán na vybudování chebské pevnosti
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1662
Dokončena barokní fasáda Gablerova domu na náměstí
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1665
U kostela sv. Jodoka postaven nový chudobinec
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1669
Umírá Hans Georg Fischer, druhý nejvýznamnější výrobce chebských intarzií
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1674
Položen základní kámen k výstavbě nového dominikánského kostela
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1687
V Chebu se narodil významný barokní stavitel Balthasar Neumann
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1693
Johann Michael Widtmann jmenován prvním chebským poštmistrem
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1694
Ostatky sv. Vincence uloženy v kostele sv. Mikuláše
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
18. STOLETÍ
1703
Vycházejí první tištěné noviny Egerer Ordinari Zeitung
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1705
Dokončena stavba jesuitského konventu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1712
Vysvěcení nového kostela sv. Kláry postaveného podle plánu Ch. Dientzenhofera
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1715
Vydání první samostatné mapy Chebska podle kartografického měření
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1720
Dokončena stavba nového kláštera dominikánů
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1721
Poslední zasedání chebského zemského sněmu přijímá Pragmatickou sankci
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1723
Cheb má 6483 obyvatel
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1728
Dokončena stavba nové radnice podle plánu G. Alliprandiho
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1740
Dokončena výstavba chebské pevnosti
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1742
Francouzské vojsko obléhá a dobývá Cheb, kostel sv. Mikuláše poškozen požárem
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1747
Stavitel Balthasar Neumann dokončuje plán na obnovu věží kostela sv. Mikuláše
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1782
Zrušení kláštera klarisek
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1787
Cheb přičleněn k pražskému arcibiskupství
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1793
Velký požár ničí 99 domů v okolí hradu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
19. STOLETÍ
1800
Cheb je opevněným pevnostním městem se stálou vojenskou posádkou
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1808
V Chebu je úředně vyhlášen patent o zboření chebské pevnosti
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1809
Velký požár ničí severní část starého města
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1810
Nová jižní věž kostela sv. Mikuláše osazena neogotickou helmicí
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1817
Postaven nový most přes Ohři
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1826
Zpřístupněno Poohří po stavbě lávky u Kachního kamene
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1828
Stavba hostince Myslivna vytváří ze Siechenhausenu oblíbené výletní místo
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1829
Postavena nová střelnice pod hradem
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1830
Vysvěcení nové budovy gymnázia
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1836
Zahájena stavba kasáren
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1839
Dokončena stavba městské nemocnice na náměstí B. Neumanna
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1845
Královské město Cheb má 10 459 obyvatel a 802 domů
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1850
Cheb se stává sídlem okresního hejtmanství
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1857
Postavena budova okresního finančního ředitelství
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1862
Zpracován projekt nové ulice k plánovanému nádraží
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1863
Zahájena stavba 378 metrů dlouhého železničního viaduktu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1864
Na Lodním předměstí je vybudována plynárna
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1865
Otevřením nádraží je Cheb napojen na bavorské a saské dráhy
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1865
Postavena evangelická škola s farou
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1866
Demolice Mlýnské brány pod hradem
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1869
Položení základního kamene ke stavbě evangelického kostela
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1871
Demolice Horní brány v Březinově ulici
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1872
Dokončena stavba městského akciového pivovaru
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1873
Je založeno jedno z prvních městských muzeí v Čechách
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1874
Otevřena nová divadelní budova
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1875
Postavena nová centrální školní budova Rudolfinum
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1880
Postavena budova pojišťovacího spolku Sv. Florian
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1881
Stavba nové železné lávky pod hradem u Písečné brány
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1883
Požár hotelu U zlatého slunce na náměstí
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1885
Stavba nové budovy spořitelny
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1886
Předání první budovy nových městských kasáren
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1887
Odhalení pomníku císaře Josefa II. na náměstí
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1891
Založení továrny na výrobu jízdních kol Premier
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1892
Otevření nové školy u Horní brány
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1893
Vysvěcení nové synagogy
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1896
Stavba nových městských jatek
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1898
Stavba první pěvecké a výstavní haly v Poohří
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1899
Stavba nového železného mostu přes Ohři
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
20. STOLETÍ
1900
Český genius Jára Cimrman byl při návštěvě Chebu na pivě ve Špalíčku
Novostavba eskomptní banky na třídě Svobody
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1901
Otevření vyhlídky v Poohří
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1902
Stavba školy v Karlově ulici
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1904
Stavba sirotčince
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1905
Dokončení nových budov soudu a vězení
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1907
Stavba nové budovy rakousko-uherské banky
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1909
Otevření školy v Komenského sadech
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1910
Stavba městské elektrárny, otevření nové městské nemocnice
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1911
Otevření nové městské knihovny, založení továrny Eska
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1912
Odhalení nového pomníku padlých v městském parku
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1913
Odhalení pomníku turnerů na Špitálském vrchu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1914
Dokončení stavby nových kasáren před Mostní bránou
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1916
U Chebu je vybudován zajatecký tábor pro 10 000 válečných zajatců
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1917
V Chebu vzniká první vojenské letiště v českých zemích
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1918
Chebané vyhlašují 27.10. jako součást Deutschböhmen samostatnost Chebska
České vojsko obsazuje 16.12. Cheb po dohodě s představiteli města
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1922
Národní den v Chebu se stává demonstrací za zvláštní postavení Chebska
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1925
Stavba nové české školy
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1927
Zahájen provoz spolkového domu „Svoboda“
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1931
Postavena nová pěvecká a výstavní hala v Poohří
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1933
Založení Sudetoněmecké vlastenecké fronty v Chebu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1934
První obnovené poválečné Valdštejnské hry
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1935
Sudetoněmecká strana se stává nejsilnější politickou stranou v pohraničí
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1938
Po podpisu Mnichovské dohody obsazují oddíly Freikorpsu 1.10. Cheb
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1939
Cheb se stává součástí říšskoněmecké župy Sudety
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1944
Počátek prvních větších bombardování města
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1945
Americká armáda osvobozuje 26.4. Cheb
Ustavení první české správy města
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1946
Dokončeno nucené vysídlení německých obyvatel města
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1947
V městském parku je odhalen pomník americké armádě
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1948
Komunisté v čele akčních výborů rázně přebírají moc
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1951
Odstraněn pomník amerických vojáků v městském parku
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1956
Zahájena rekonstrukce historického jádra města
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1958
Založen Mládežnický dechový orchestr
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1960
Zahájena výstavba sídliště Spáleniště
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1961
Startuje stálá česká divadelní scéna
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1962
Dokončena výstavba nového nádraží
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1965
Zahájena výstavba sídliště Hradčany
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1968
Sovětská armáda obsazuje Cheb
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1969
Chebští komunisté zahajují takzvanou normalizaci
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1970
Vzniká tradice festivalu FIJO
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1971
Zahájena výstavba sídliště Skalka
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1979
Cheb se stává prvoligovým fotbalovým městem
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1981
Centrum Chebu prohlášeno městskou památkovou rezervací
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1985
Zemětřesení poškozuje desítky budov
Zahájena výstavba sídliště Zlatý vrch
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1989
Naplněné náměstí žádá svobodné volby a konec totality
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1990
Zvoleno 1. demokratické zastupitelstvo po roce 1948
Založena ekonomická fakulta
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1991
Založena sdružení Euregio Egrensis - pro Čechy, Bavorsko a Vogtlandsko
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1992
Vzniká Spolek na obnovu poutního místa Maria Loreto v Hrozňatově
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1993
Zahájena stavba silničního obchvatu města
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1994
Otevřeny nová budova gymnázia a škola na Zlatém vrchu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1995
Pivovar přestává po 123 letech vařit pivo
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1997
Kotelny přecházejí na ekologický způsob vytápění
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
1998
Rok po požáru se opět otevírá divadlo
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
21. STOLETÍ
2001
Obnovení Valdštejnských slavností
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
2002
Zahájena výstavba Průmyslového parku
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
2004
Otevřen nový zimní stadion
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
2005
Bismarckova rozhledna se znovu otevírá veřejnosti
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
2006
Krajinnou výstavou vrcholí revitalizace území při pravé straně Ohře
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
2007
Na místě bývalých kasáren vyrůstá obchodní centrum
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
2008
Dokončena obnova věží kostela sv. Mikuláše
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
2009
Zahájena rekonstrukce pěší zóny
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
2010
Dokončení úprav válečných hrobů na městském hřbitově
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
2011
Uplynulo 950 let od první písemné zmínky o Chebu
visit cheb časová osa visit cheb časová osa
© Copyright 2024 VisitCheb. Všechna práva vyhrazena