Historické krovy - chebský fenomén

Proč fenomén?

  • Dochované chebské krovy tvoří nejvýznamnější soubor těchto jedinečných historických dřevěných konstrukcí datovaný od středověku do poloviny. 20. století na území ČR
  • Jednotlivé konstrukce v sobě nesou komplexní informace o typech a variantách krovů v řádu stovek let, a to v jednom prostoru – v městských domech na chebském náměstí
  • Navštívit a poznat tak bohatý komplex krovů je možné pouze v Chebu

Souhra šťastných okolností!

...čemu vděčíme za existenci památky s vysokou historickou hodnotou

Bohatství místních kupců, kteří:
  • od 14. století staví velké domy, jejichž přestavby již nejsou v dalších stoletích nutné
  • staví z kvalitního dřeva s vynikajícími tesaři
  • střechy pokrývají pálenou krytinou, která brání šíření devastujících požárů
Omezeným snahám krovy vyměňovat nebo upravovat v průběhu poválečné asanace a dalších období 20. století projektu Nadačního fondu Historický Cheb, který krovy chrání, prezentuje a zpřístupňuje veřejnosti.