Vznik projektu Historické krovy - chebský fenomén

Na začátku byla náhoda

Na to, že chebské domy v historickém centru města ukrývají takový poklad, se přišlo náhodou. Když se začalo mluvit o tom, zda by bylo možné do vysokých půd chebských měšťanských domů stavět byty, zadala radnice stavebně historický průzkum. Před odborníky se při procházení jednotlivými domy nečekaně otevřela cesta do minulosti. To, co Cheb pod střechami domů má, je skutečný unikát, který se zachoval ve velmi dobrém stavu. Takový soubor krovů není ani v Praze nebo třeba v Krumlově.

Průzkum

Ve spolupráci pracovníků památkové péče městského úřadu Cheb a zástupců NPÚ ú.o.p. v Lokti byl v letech 2015-2016 proveden základní zjišťovací průzkum historických krovů na městských domech kolem hlavního chebského náměstí. Přestože se díky historii města a vzhledu několikapatrových patricijských domů s vysokými strmými střechami předpokládala možnost zachování historických krovů, zjištěné poznatky zdaleka předčily jakákoliv očekávání. Podařilo se objevit nejméně dvanáct středověkých krovů, dvacet renesančních a barokních a více než dvacet z dalších mladších období. Mnohé z nich představují nejstarší zástupce daných typů na našem území nebo výjimečná tesařská díla z pohledu řemeslného provedení či velikosti a měřítka. Zajímavostí je například zjištění, že krovy na domech celé východní poloviny chebského Špalíčku, dosud obecně považované za novodobé z doby asanace v 2. polovině 20. století, jsou dochovány v pozdně středověké podobě. Zpracovaný průzkum opět povýšil již tak mimořádný historický význam města Chebu v kontextu celé České republiky. V žádném jiném českém městě není dochován tak pestrý a přitom ucelený soubor historických krovů. Chebské krovy jsou svým významem plně souměřitelné pouze s nemnoha historickými městy západní Evropy.

Stavební historik vysvětlil jedinečnost krovů na souhře několika šťastných aspektů. Především Cheb byl v minulosti bohaté město. A tak zatímco ve 14. století ve zbytku země byly stavěny domy pouze patrové, v Chebu kolem náměstí už rostly domy třípatrové s vysokými střechami a rozlehlými půdami. Střechy byly hned od začátku kryté pálenými taškami, aby dovnitř nezatékalo. Cheb měl také štěstí, že zde poslední velký požár řádil v roce 1270. Pak už nikdy nehořelo tak, aby většina domů lehla popelem. Krovy jsou navíc velmi masivní a bytelné. Padla zde hypotéza, že možná tehdejší stavitelé věděli, že Chebsko je seizmicky aktivní oblastí a tak tomu stavby přizpůsobili.

Neméně důležitý byl i nedostatek peněz na rekonstrukci domů na náměstí v sedmdesátých letech minulého století, kdy hrozilo zničení památky, a v neposlední řadě také fakt, že město tyto domy nikdy neprodalo a jako jejich vlastník tak umožňuje prohlídky pro veřejnost.

Chebské krovy jsou fenomén, který svým významem přesahuje hranice republiky a možná i střední Evropy. Na malé ploše zde najdeme konstrukce, které vznikaly v různých časových obdobích. Je jich tu tolik, že zde na základě jejich pasportizace vznikne historický atlas krovů. V Chebu je i nejstarší krov v České republice, dendrochronologicky 1319 datovaná konstrukce nad chórem františkánského kostela.