O Atlasu historických krovů

Atlas historických krovů jako specializovaná mapa s odborným obsahem je jedním z výsledků čtyřletého výzkumného projektu Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů (projekt č. TL03000377), který byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci Programu ÉTA. Účelem atlasu je pomocí mapové aplikace přístupné přes webové rozhraní zpřístupnit a prezentovat výsledky dokumentace, průzkumů a analýz zkoumaných krovů v Chebu a daných archivního průzkumu.

Autorský kolektiv

Ing. Jana Krejsová (Město Cheb)
PhDr. Marcela Brabačová (Město Cheb)
PhDr. Miloš Říha (Město Cheb)
Petr Šneberk (Město Cheb)
Mgr. Michal Panáček (ÚTAM AV ČR)
Ing. Jiří Bláha, Ph.D. (ÚTAM AV ČR)
Jaroslav Buzek (ÚTAM AV ČR)
Ing. Jakub Novotný, Ph.D. (ÚTAM AV ČR)
Mgr. Radek Široký Ph.D. (ZIP o.p.s.)
Mgr. Jakub Krček (ZIP o.p.s.)