Petr Růžička - mistr tesař

† 29.5.2023

S velkou lítostí si dovolujeme oznámit, že nás ve věku nedožitých 70 let opustil náš spolupracovník, kolega a kamarád Petr Růžička.

Petr Růžička vystudoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze obor truhlářství. Po ukončení studia pracoval v různých profesích, znalost práce se dřevem se však později stala základem pro jeho tesařskou praxi. Tomuto oboru se věnoval od roku 1990, kdy realizoval opravu věžního krovu kostela ve Volenicích. V té době už bylo tradiční tesařské řemeslo téměř zapomenuto a Petr Růžička se tak pustil do „znovuobjevování“ historických pracovních postupů a znalostí při ručním otesávání trámů a konstrukci krovů. Postupně se v tomto oboru stal široce uznávaným specialistou a znalcem. Pravidelně se podílel na realizacích obnovy a oprav historických krovů včetně nejstarších staveb tohoto druhu, např. stropní konstrukce na hradě Karlštejn nebo krov na hradě Točník. Důraz přitom kladl jak na regionální tradice, tak na to, aby použité nářadí i technika opracování časově odpovídaly historickému období vzniku krovů. Významný byl jeho podíl na stavebně historických experimentech, např. stavba repliky závěsného klecového jeřábu dle vyobrazení ze 14. století.

Petra Růžičku můžeme bezesporu považovat za iniciátora znovuobnovení tradičních postupů tesání trámů z kulatiny. Bez jeho osobního vkladu by toto tradiční řemeslo jen stěží dosahovalo dnešní úrovně a k řadě z odborného hlediska cenných oprav historických krovů by zcela jistě nedošlo. Jeho žákem byl např. David Stejskal, který je držitelem titulu Nositel tradice lidových řemesel z roku 2012. Petr Růžička byl autorem či spoluautorem odborných publikací a článků věnovaných obnově památek.

V roce 2022 při příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví v Chebu byla jeho práce oceněna titulem Nositel tradice lidových řemesel v oboru tradiční tesařství.
Čest jeho památce.