Cena za počin cestovního ruchu Karlovarského kraje putuje také do Chebu

Cestovní ruch patřil během pandemie koronaviru mezi nejvíce zasažené sektory ekonomiky. Karlovarskému kraji se postupně podařilo přilákat turisty zpět a v první polovině letošního roku přivítal rekordní počet návštěvníků. Za tím stojí obrovská práce a úsilí, jež krajští zástupci ocenili při vyhlášení výsledků 1. ročníku Cen cestovního ruchu Karlovarského kraje. Slavnostním večerem v Mariánských Lázních provázeli manželé Adéla Rožek Elbel a Michal Rožek.

Naší snahou je upozornit na dopady pandemie, které zcela ochromila stěžejní odvětví našeho regionu a zároveň vyzdvihnout aktivity a činy lidí, kteří se cestovním ruchem zabývají a pomáhají jeho rozvoji. Chceme také s pomocí veřejnosti představit i méně známá místa v Karlovarském kraji, jež si ale pozornost návštěvníků rozhodně zaslouží, a to s důrazem na udržitelný cestovní ruch, který zohledňuje potřeby návštěvníků i obyvatel území,“ uvedla uvolněná zastupitelka pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a kreativních průmyslů Markéta Monsportová.

Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií – Osobnost cestovního ruchu a Počin cestovního ruchu. O vítězích rozhodla odborná porota složená ze členů Komise lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO, Rady Karlovarského kraje a profesních odborníků.

Na stupních vítězů se v kategorii Počin umístily:
1. místo Rekonstrukce Císařských lázní,
2. místo Mariánské Lázně – získání statusu klimatických lázní,
3. místo Historické krovy – chebský fenomén

Cenu za město Cheb převzal místostarosta Chebu Pavel Pagáč.