Zmenšený svět historických krovů

Prohlídka představuje stavby v areálu městského hospodářského dvora, které sloužily jako sýpka a zbrojnice. Historický areál dvora je významnou součástí Městské památkové rezervace Cheb. V obou budovách jsou neobyčejně kvalitně zhotovené krovové konstrukce, které dokládají vrcholnou úroveň stavebního tesařství příslušné doby, a to v přímé vazbě na město Cheb a jeho hospodářský provoz.

Krov sýpky

Vrcholně barokní krov hambalkový krov se třemi úrovněmi hambalků podélně vázaný ležatými stolicemi ve dvou úrovních a jednoduchou středovou stojatou stolicí v první úrovni byl podle dendrochronologického datování postaven kolem roku 1704/05. Krov představuje typickou barokní konstrukci, která pomocí dvojice ležatých stolic dokáže nést váhu střechy i zatížení při skladovacím využití.

Krov zbrojnice

Pozoruhodný krov, který kombinuje archaičtější pozdně středověké prvky věšadlových sloupků propojených do hřebenové stolice v ose pod hřebenem s progresivním systémem prostorově vázané renesanční ležaté stolice. Pro území ČR je navíc překvapivá a relativně velmi časná datace do let 1498-1500 (d), která tento krov řadí mezi vůbec nejstarší známé ležaté stolice u nás.

Výstava v sýpce: Zmenšený svět historických krovů

Autor modelů: Josef Hauer
Výtvarně prostorové řešení a realizace: RCNKSK s.r.o. - MgA. Filip Kosek, MgA. Jan Říčný
Autoři textů: Josef Hauer, Michal Panáček, Petr Růžička
Popis exponátů, překlady: Josef Hauer, Jaroslav Strach, Gűnther Juba
Grafický design výstavy: Kryštof Doležal
Technická spolupráce: Truhlářství Kyselák
Poděkování: exponáty městu Cheb věnoval tesařský mistr Josef Hauer

Tesařský mistr Josef Hauer

historicke krovy hauer Pan Josef Hauer se narodil 5. 7. 1937 a v roce 1960 už jako člen páté generace tesařů převzal podnik svých předků v bavorském Parksteinu. Za svoji vynikající práci byl roku 1994 oceněn Zlatým mistrovským listem. Když v roce 2005 svoji pracovní činnost ukončil, postaral se, aby jeho podnik vedl nástupce, jehož sám vyškolil. Ani poté však na zasloužený odpočinek neodešel. Začal stavět repliky historických střešních konstrukcí v podobě modelů zachovávajících měřítko.

historicke krovy hauer

Od roku 2005 vytvořil více než 30 modelů historických krovů. Na svém největším modelu krovu mnichovského dómu Panny Marie, složeném z celkem 3071 prvků, pracoval 12 měsíců. Jeho nejširším modelem je replika amberského kostela svatého Martina, jejíž samonosný krov překlenuje prostor 28 metrů. Model nejstaršího krovu vytvořil podle klášterního františkánského kostela v Chebu, postaveného v roce 1319. Tento model, spolu s modelem krovu Gablerova domu, věnoval roku 2018 městu Cheb, resp. jeho Nadačnímu fondu Historický Cheb. Dar byl přijat jako „vynikající příklad vřelých sousedských vztahů s Německem“.

Když pak v dalším roce pracoval na modelu krovu chebské sýpky, zrodila se myšlenka využít toto autentické historické prostředí k prezentaci modelů, které měl do té doby pan Hauer uložené na různých místech. Proto 25 svých modelů městu daroval, a tak mohla vzniknout tato výstava.

Hodnota tohoto daru je pro město, dnes už s fenoménem historických krovů pevně spjaté, významná. Město Cheb tímto panu Josefu Hauerovi děkuje.


Turistické infocentrum města Chebu Vás zve na prohlídkovou trasu do městského dvora v Hradební ulici v Chebu. Představíme Vám budovy a historické krovy bývalé městské sýpky a zbrojnice a zcela unikátní sbírku modelů krovů. Prohlídka budovy zbrojnice a 1. patra špejcharu s výstavou modelů krovů je možná pouze s průvodcem. Prohlídka trvá cca 1 hodinu, v jedné skupině může být maximálně 17 osob - minimální počet skupiny – tj. 5 lidí.

Vstupné
  • Dospělý - 100Kč
  • Dítě 6-10 let - 50Kč
  • Studenti VŠ, SŠ - 75Kč
  • Pedagogický doprovod - zdarma

Rezervovat si termín